Σχετικά με εμάς

Ἡ ἑταιρεία ὀνομάζεται “ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ” δηλ. μάχομαι γιά τά πάντα ὄχι μόνο στό ἐπίπεδο ἑνός διαγωνισμοῦ ἀλλά καί σέ ὅτι μᾶς συμβαίνει στήν ζωή μᾶς κυρίως σέ δυσάρεστες καταστάσεις. Εἴμαστε μιά ὁμάδα ἀνθρώπων πολύ στενά συνδεδεμένοι, οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπό κοινές ἀρχές καί ἰδεώδη πού πηγάζουν ἀπό τόν Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Πολιτισμό, τήν Παιδεία καί Διδασκαλία.
Ἀποτίνοντας φόρο τιμῆς στούς Πανεθνικούς Ἥρωες πού δοξάστηκαν στήν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν τό 480 π.χ καί ἔμμειναν Ἀθάνατοι στόν χρόνο:

Σπαρτιάτες, (300)
Τεγεάτες καί Μαντινεῖς (1000)
Ἀρκάδες ἀπό τόν Ὀρχομενό (120)
Ὑπόλοιποι Ἀρκάδες (1000)
Κορίνθιοι (400)
Ἀπό τόν Φλειούντα (200)
Μυκηναῖοι (80)
Θεσπιεῖς (700)
Θηβαῖοι (400)

(Ἀναφ. Ἡροδότου Ἱστορίαι 7.202.1)

Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους νά συμμετάσχετε στόν ἀγώνα και. . .

. . . νά “νιώσετε” τήν βαριά ἀνάσα τῶν Λακεδαιμονίων στό πεδίο τῆς μάχης,

. . . νά “ἀκούσετε” τήν βροντερή φωνή τους, καί τόν Σπαρτιάτη Διηνέκη νά ἀποκρίνετε στό ἄκουσμα ὅτι οἱ Πέρσες ἦταν τόσοι πολλοί ὥστε τά βέλη τούς μποροῦσαν νά σκεπάσουν τόν ἥλιο . . . . “ὡραία, τότε θά πολεμήσουμε ὑπό σκιάν” (Ἀναφ. Ἡροδότου Ἱστορίαι 7.226.1)

. . . νά “ἀκούσετε” τήν βροντερή φωνή τοῦ Βασιλιά τῆς Σπάρτης ΛΕΩΝΙΔΑ – ἀπό τή δυναστεία τῶν Ἁγιαδῶν – ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

. . . νά πατήσετε το μοναδικό, αὐθεντικό καί δοξασμένο χῶμα, ὅπου οἱ ἥρωες Λακεδαιμόνιοι δώρισαν ἁπλόχερα καί χωρίς δισταγμό τό αἷμα τους στήν ἀνθρωπότητα, στήν ἱστορική μάχη τῶν Ἑλλήνων μέ τούς Πέρσες, πού ἔλαβε χώρα τό 480 π.χ στίς Θερμοπύλες,

ὦ ξεῖν᾽, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Ξένε, πήγαινε πές στούς Σπαρτιάτες ὅτι ἐδῶ εἴμαστε θαμμένοι ὑπακούοντας στούς νόμους τους.

Μέ τιμή,
Στυλιανός Πυρρωστής,
ε.ἅ Ἀξιωματικός Εἰδικῶν Δυνάμεων
Πρόεδρος Δ.Σ


Σχετικά με τον Αγώνα

Σύντομα κοντά σας

 

Περισσότερα

Σπόνσορες

Συντομα κοντα σας

Γίνε & ΕσύΕθελοντές

Volunteers

Γίνε & Εσύ


Εγγραφή
eXTReMe Tracker